ProService AT jako lider nowatorskich rozwiązań dla branży funduszy inwestycyjnych i wiodący agent transferowy aktywnie przygotowuje się do czekających rynek zmian związanych z planowanym przyjęciem regulacji implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE, w skrócie AIFMD, dotyczącą zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wiosną 2014 r. opublikowany został projekt założeń legislacyjnych, a w styczniu 2015 r. przedłożono projekt samej ustawy. Projekt wprowadza liczne zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w zakresie innych ustaw. Należy liczyć się z możliwością uchwalenia regulacji w niedługim czasie, jeśli kalendarz polityczny nie zakłóci znacząco trybu prac.

AIFMD jest odpowiedzią na kryzys z ostatnich lat wywołany przez instytucje finansowe. Celem regulacji jest ograniczenie ryzyk w obrębie systemu finansowego UE związanego z faktem, że zarządzający funduszami alternatywnymi obracają znacznymi aktywami i dokonują licznych transakcji o istotnej wartości. Sformalizowanie prowadzonej działalności i nałożenie szeregu dodatkowych wymogów na te instytucje ma w zamyśle unijnego prawodawcy pozwolić na większą kontrolę nad ich działalnością i umożliwić skuteczne zarządzanie ewentualnymi zagrożeniami stabilności rynku.

Polski ustawodawca zamierza zrealizować te cele poprzez zdefiniowanie na nowo podmiotów działających na rynku funduszy i objęcie swoim nadzorem nowych graczy, tzw. alternatywnych spółek inwestycyjnych. Zmieni się także sama systematyka funkcjonujących funduszy, albowiem dotychczasowy podział na FIO, SFIO i FIZ zostanie zastąpiony przez podział na FIO i AFI. W ramach AFI, czyli alternatywnych funduszy inwestycyjnych, wyróżniać się będzie SFIO, FIZ oraz właśnie ASI – alternatywne spółki inwestycyjne.

Z myślą o powyższych podmiotach, ProService AT już teraz prowadzi konsultacje dotyczące możliwego wsparcia w zakresie prowadzonej przez nie działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, ProService AT przygotowuje rozwiązania w zakresie odpowiednich do potrzeb AFI narzędzi informatycznych, świadczenia na ich rzecz usług księgowych, sprawozdawczych, wyceny, oraz pozostałych usług wsparcia. Wszystkie osoby zainteresowane ofertą ProService AT w tym zakresie zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.