ProService Agent Transferowy proponuje nie tylko sprawne procesy operacyjne, lecz także aktywnie wspiera działania post-sprzedażowe firm. Rozumiemy, że dobre relacje z uczestnikami oraz dostęp do pełnej i szybkiej informacji o produktach są istotne dla naszych Klientów. Proponujemy profesjonalne rozwiązania ukierunkowane na komunikację z uczestnikami i wspierające budowanie z nimi dobrych relacji.

  • Call Centre
  • Interaktywne usługi informacyjne
  • Wysyłka korespondencji
  • Obsługa reklamacji i zapytań
Udostępniamy naszym klientom profesjonalną usługę Call Centre, która może być skierowana zarówno do uczestników, jak i dystrybutorów. Zakres funkcjonowania dedykowanej linii telefonicznej dostosowujemy do oczekiwań klientów. Operatorzy Call Centre przechodzą systematyczne szkolenia, organizowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług udzielania informacji inwestorom w zakresie informacji o oferowanych przez fundusze produktach.
ProService Agent Transferowy oferuje również mechanizmy, pozwalające na bezpośrednie uzyskiwanie przez inwestorów informacji na temat stanu ich inwestycji, rozliczonych transakcji, wyceny funduszy itp. Te mechanizmy pozwalają na 24-godzinny dostęp do informacji za pomocą telefonu [IVR] lub strony internetowej, a także mogą zostać użyte jako aplikacje do składania zleceń i innych oświadczeń.
ProService Agent Transferowy posiada wysokiej klasy sprzęt do automatycznej wysyłki korespondencji. W ramach usługi uczestnikom przesyłane są potwierdzenia zrealizowanych transakcji, inne periodyczne zestawienia czy materiały promocyjne funduszy. Systemy ProService Agenta Transferowego wspierające tę usługę umożliwiają personalizację wysyłanych dokumentów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
W ramach naszych usług oferujemy profesjonalną obsługę reklamacji i zapytań składanych przez inwestorów i uczestników funduszy. Proces rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na przesłane kwestie do wyjaśnienia jest prowadzony zgodnie z procedurami ustalonymi z naszymi klientami, w celu zapewnienia usługi na najwyższym oczekiwanym poziomie.