ProService AT jako profesjonalny podmiot rynku finansowego świadczy usługi księgowe także w zakresie obsługi księgowej spółek, w tym Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Doświadczony zespół specjalistów oraz dedykowany opiekun tworzą ofertę produktową w oparciu o faktyczne potrzeby Klienta.

Podstawowy zakres usług księgowych obejmuje:

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w tym usługi VAT oraz raportowanie.

  • Kalkulacja rezerw
  • Usługi VAT
  • Raportowanie
  • Wsparcie i obsługa kontroli podatkowych,
  • Przygotowanie i aktualizacja Polityki Rachunkowości
  • Bieżący monitoring zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

 

W przypadku chęci zapoznania się ze szczegółowym katalogiem usług w obszarze księgowości spółek, prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży psat@psat.pl.