Wydzielony w naszej firmie zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy ProService Agent Transferowy zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.