ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego [DFI/II/4031/8/21/13/U/KV] z dn. 27 lipca 2013 w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. W ramach ProService Agent Transferowy wyodrębniony jest Punkt Obsługi Klienta, który prowadzi obsługę klientów poprzez telefon, internet, faks oraz bezpośrednio.

W ramach dystrybucji funduszy za pomocą internetu, ProService Agent Transferowy korzysta z własnego rozwiązania Platformy Transakcyjnej STI, która jest modułem transakcyjno informacyjnym dla inwestorów [obecnie z modułu korzysta kilkanaście Towarzystw m.in.: Union Investment TFI, BPH TFI, Skarbiec TFI, AVIVA Investors Poland TFI czy NN Investment Partners  TFI]. Aplikacja jest przygotowywana w indywidualnej szacie graficznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu każda instancja jest unikalna. Platforma ta posiada funkcjonalną obsługę wszystkich typów zleceń oraz dyspozycji, łącznie z testem MIFID. Dla usługi tej zaprojektowaliśmy także unikalny proces [zaakceptowany przez KNF], dla którego zawarcie umowy, otwarcie rejestru i złożenie nabycia odbywają się w kilka minut bez konieczności kontaktu osobistego czy przesyłania dokumentów. Rozwiązanie to jest również dostępne jako mobilna platforma transakcyjna (STI mobilne), które ma na celu ułatwić obsługę dla dotychczasowych, jak i nowych użytkowników. Aplikacja ta jest dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych zarówno w sferze prezentacyjnej, jak i funkcjonalnej.