ProService AT wykorzystując wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym  oferuje  nowoczesne i elastyczne rozwiązania IT, budowane zarówno w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta jak i standardowe – typu plug and play. Posiadamy doświadczony zespół analityków i programistów pracujących w technologiach Java, PHP oraz NET, mobile.

Do wytwarzania oprogramowania korzystamy głównie z metodyk klasycznych (Prince, PMI) wplatając, zależnie od projektu, elementy metodyk zwinnych (Agile, Scrum). Implementacja systemów jest prowadzona przy wykorzystaniu wiodących narzędzi wspierających development i testy (m.in. continous integration, code review, testy automatyczne). Naszym istotnym atutem jest znajomość produktów branży finansowej także przez zespół programistów i testerów. W ramach wymiany doświadczeń i skalowania naszych możliwości do zapotrzebowania rynku współpracujemy także z wiodącymi na polskim rynku wytwórcami oprogramowania (m.in. Exorigo, Primaris, eo Networks).

Posiadamy wysoce skalowalny system core’owy służący do obsługi produktów finansowych takich jak fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte oraz produkty ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane aplikacje frontowe wspierające proces sprzedaży.

Bezpieczeństwo i stabilność rozwiązań jest dla nas i naszych klientów kluczowym elementem rozwoju usług, dlatego też proces rozwoju oprogramowania wykonywany jest zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami Compliance IT.

  • AML
  • Goniec
  • ProCompliance
  • E-impuls
  • Platforma B2C
  • Wymiana danych
  • KIIDService
Obowiązek raportowania do GIIF nakłada na instytucje obowiązane wiele dodatkowych czynności kontrolnych, dlatego też ProService Agent Transferowy, na podstawie analizy rynku oraz potrzeb zgłaszanych przez Klientów, zbudował nowoczesne i wydajne narzędzie ułatwiające analizę AML/KYC. Podstawowe funkcjonalności aplikacji zapewniają codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów w tym śledzenie czarnych list i listy PEP. Wyróżnikiem aplikacji jest parametryzowalny moduł do analizy wg logiki rozmytej (fuzzy logic).

Aplikacja umożliwia zaczytywanie komercyjnych czarnych list oraz tworzenie własnych, dowolne budowanie schematów do analizy bieżącej oraz wywołanie alertów w przypadku wystąpienia istotnego zdarzenia. Nowością jest tzw. „poczekalnia” ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF tylko transakcji zweryfikowanych przez użytkownika.

ProService Agent Transferowy od 20 lat dostarcza sieci dystrybucji aplikacje typu B2B, które wspomagają sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych. Aplikacje z grupy Goniec bazują na sprawdzonych rozwiązaniach zastosowanych rozwijanych od początku kształtowania się w Polsce rynku funduszy inwestycyjnych.

Goniec to on-line aplikacja webowa działająca także na urządzeniach mobilnych, służąca do przyjmowania zleceń i dyspozycji uczestników funduszy inwestycyjnych. Proces sprzedaży jednostek uczestnictwa przy użyciu aplikacji nie trwa dłużej niż 2 minuty. Aplikacja jest używana w ponad 1900 placówkach na terenie całego kraju.

Cechy wyróżniające aplikację na rynku to:

•    Architektura oparta o pryncypia SOA, fizyczna separacja interfejsu użytkownika od logiki biznesowej
•    Interfejs użytkownika stworzony w oparciu o model MVC
•    Scentralizowana baza danych umożliwiająca szybki, kontrolowany oraz bezpieczny dostęp do danych
•    Możliwość stworzenia w tym samym środowisku interfejsu B2B i B2C umożliwiając kontakt mobilny pomiędzy sprzedawcą a Klientem jak też zdalną obsługę posprzedażową.

Dotychczasowa hurtownia danych oparta o technologię Oracle Discoverer została zastąpiona nowoczesną platformą raportową, która jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym o system Microsoft Reporting Services. Obie hurtownie zostały zaprojektowane i zaimplementowane przez ProService AT. Rozwiązanie bazuje na danych z głównego systemu transakcyjnego PSAT i składa się z 4 modułów:

1.    Platforma Raportowa
2.    Platforma Raportowa +
3.    Moduł FATCA
4.    Moduł AML

ProCompliance umożliwia zaczytanie danych z różnych zbiorów danych w tym z baz danych nie obsługiwanych przez ProService AT. Nowoczesna hurtownia danych jest narzędziem służącym do przeglądania i generowania raportów oraz narzędziem wspierający proces AML i FATCA.

Aplikacja E-Impuls jest autorskim rozwiązaniem ProService AT służącym do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Pracowniczych Planów Oszczędnościowych po stronie Zakładów Pracy.

E-Impuls jest aplikacją webową, która umożliwia złożenie deklaracji i oświadczeń drogą elektroniczną bezpośrednio przez pracownika. Proces komunikacji i obsługi pracowników ulega tym samym znaczącemu ułatwieniu i przyspieszeniu co przekłada się na zadowolenie działów HR przy obsłudze programów.

Bazując na szerokim doświadczeniu w budowaniu aplikacji wspierających sprzedaż produktów inwestycyjnych, ProService AT przygotował wysoce parametryzowalny internetowy serwis transakcyjny typu B2C z możliwością dostosowania wyglądu i zawartości merytorycznej do zapotrzebowania Klienta.

Platforma transakcyjna umożliwia uczestnikom 24h dostęp do swoich środków oraz możliwość złożenia zleceń i dyspozycji dotyczących funduszy inwestycyjnych. ProService AT wyznacza nowe standardy w obszarze obsługi uczestników przez internet udostępniając usługę płatności mobilnych oraz dając możliwość zakupu jednostek bez konieczności wizyty w stacjonarnym oddziale.

Jako pierwsi przygotowaliśmy dla naszych Klientów mobilną wersję systemu transakcyjnego.

Platformę B2C w indywidualnej kolorystyce i układzie graficznym wdrożyło 22 naszych Klientów a 4 z nich są wysoce spersonalizowane – część napisana jest w technice RWD.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia i profesjonalizmu jest zastrzeżony format  plików wymiany danych szeroko stosowany na rynku funduszy inwestycyjnych wykorzystywany zarówno w komunikacji z Towarzystwami jak i siecią dystrybucji.

Proces wymiany danych wspiera wewnętrzne narzędzie „Synapsa” oparte na wyspecjalizowanym i bezpiecznym systemie klasy MFT umożliwiającym wymianę plików przy użyciu wielu protokołów i zabezpieczeń. Synapsa umożliwia automatyzację wielu zadań wykonywanych zazwyczaj przez osobne programy.

ProService Agent Transferowy oferuje kompleksową usługę obsługi dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora, zgodnie z europejską Dyrektywą 2009/65/WE i zapisami Rozporządzenia Komisji UE nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2012.

Dokument Kluczowych Informacji dla Inwestora (KII) jest dokumentem, który zastąpił skrót prospektu informacyjnego i w założeniu ma przekazywać inwestorowi informacje o funduszu, niezbędne do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, w szczególności na temat stopnia ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestycja w dany fundusz, wysokości pobieranych opłat, strategii inwestycyjnej. Konieczność przygotowania KII spoczywa na funduszu, a jeżeli w funduszu zostały wydzielone subfundusze, KII należy przygotować dla każdego z nich z osobna, z uwzględnieniem poszczególnych klas jednostek.

Nasza usługa obejmuje wyliczanie stosownych wskaźników, monitorowanie i aktualizowanie dokumentu KII, przygotowywanie gotowego do wysyłki dokumentu KII oraz dystrybucję tegoż dokumentu.  Cały proces przygotowania i dystrybucji KII jest wykonywany w oparciu o autorską aplikację KIIDService.