We współpracy z naszymi Klientami tworzymy liczne produkty oraz pracownicze programy emerytalne dedykowane pracownikom wybranych firm. Umożliwiają one lokowanie środków, także na cele przyszłej emerytury, na indywidualnych zasadach. Programy inwestycyjne tworzone są „na miarę” na podstawie wymagań firm oraz specyfiki produktu.

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. prowadzi obsługę Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych.