ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. przez lata rozwijał usługi dla krajowych funduszy inwestycyjnych, wspierając naszych klientów oraz budując rozwiązania i profesjonalne standardy rynkowe. Od początku kładliśmy nacisk na aktywną współpracę z partnerami oraz umożliwienie im elastycznego zarządzania produktami.

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. dzięki skutecznemu systemowi wielopoziomowej parametryzacji pozwala naszym Klientom elastycznie określać zasady obsługi nawet najbardziej niestandardowych produktów inwestycyjnych.
Uważamy, że szeroki zakres naszych usług pozwala Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych skoncentrować się na ich najważniejszym zadaniu, jakim jest efektywne zarządzanie portfelami uczestników poprzez trafne decyzje inwestycyjne.

Obecnie jesteśmy liderem na rynku polskim. Cały czas dążymy do doskonalenia naszych usług i wychodzimy naprzeciw zmianom i nowym wyzwaniom stawianym przez rynki, regulacje oraz wymagania uczestników.