ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oferuje swoją pomoc w administracyjnej obsłudze Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W ramach kluczowych departamentów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. może wspierać Fundusz w poniższych usługach:

Operacje i administracja

 • Rejestracja i przydział certyfikatów w tym naliczanie opłat, rozliczenia pieniężne oraz raportowanie,
 • Wykup certyfikatów
 • Redukcja certyfikatów,
 • Obsługa emisji ze znaną i bez znanej ceny certyfikatu,
 • Rozliczanie podatków,
 • Wysyłka świadectw udziałowych
 • Raportowanie do GIIF,
 • Obsługa sieci dystrybucji (rejestracja, naliczanie i wypłata wynagrodzeń);

Księgowość

 • Księgowość funduszu (prowadzenie wyceny funduszy),
 • Badanie limitów,
 • Projekcje płynności;

Obsługa klientów

 • Prowadzenie infolinii dla klienta,
 • Prowadzenie korespondencji oraz wyjaśnień i reklamacji,