ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. rozwinął usługi dedykowane Towarzystwom Ubezpieczeniowym mające na celu obsługę lub wsparcie dystrybucji oferowanych przez nie produktów.

 • Ubezpieczeniowe
  Fundusze Kapitałowe
 • Obsługa IKE z produktem
  ubezpieczeniowym na życie
 • Wsparcie subskrypcji
  produktów ubezpieczeniowych
Opracowaliśmy zautomatyzowany proces obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lokujących składki w jednostki funduszy inwestycyjnych, który wymaga jedynie minimalnego zaangażowania ze strony firmy ubezpieczeniowej. Usługa obejmuje sprawdzone rozwiązania informatyczne, opracowane procedury operacyjne oraz moduł elektronicznej wymiany danych z firmą ubezpieczeniową.

 • Obsługa polis ubezpieczeniowych oraz składanie zbiorczych zleceń w funduszach inwestycyjnych,
 • Elektroniczna wymiana plików ze zleceniami i plików wynikowych,
 • Kalkulacja i pobieranie opłat manipulacyjnych oraz innych opłat administracyjnych,
 • Raportowanie zgodne ze specyfikacją klientów,
 • Obsługa procesu reklamacji i wsparcie procesów post-sprzedażowych.
 • Obsługa umów ubezpieczeniowych (rejestracja przystąpienia do umowy, kontrola poprawności umowy),
 • Obsługa zdarzeń ubezpieczeniowych (przyjmowanie zdarzeń przez telefon, wstępna weryfikacja zasadności wypłaty ubezpieczenia),
 • Rozliczania składek ubezpieczeniowych (ewidencjonowanie składek, kontrola zaległości),
 • Korespondencja z ubezpieczonymi (ponaglenia, potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową, informacje o zmianie pakietów ubezpieczeniowych).
 • Prowadzenie rejestru Ubezpieczonych w okresie subskrypcji,
 • Przyjmowanie zleceń od dystrybutora w okresie subskrypcji,
 • Rozliczanie transakcji związanych z dokonanymi wpłatami składek przez ubezpieczonych,
 • Wyjaśnianie niekompletnych wpłat i dyspozycji.