ProService Agent Transferowy Sp.z o.o., jako jedna z pierwszych organizacji na polskim rynku, poddał się ocenie według nowego standardu ISAE 3402, która została zakończona wydaniem pozytywnej opinii przez niezależną firmę audytorską Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w grudniu 2011 roku.

Sprawozdania sporządzone przez audytora są dostępne dla naszych klientów. Najnowszy raport potwierdzający naszą zgodność z normą dla ISAE 3402 2012 jest już dostępny dla naszych klientów.

Badanie mechanizmów kontroli wprowadzonych w departamentach ProService Agent Transferowy i systemów w ramach ISAE 3402 podlegają corocznej ocenie audytorskiej i audytowi efektywności pod kątem efektywności mechanizmów kontrolnych.

ISAE 3402 stanowi międzynarodowy standard umożliwiający organizacji świadczącej usługi dla „firm – klientów” przedstawienie realizowanych procesów oraz wdrożonych mechanizmów kontrolnych (systemu kontroli) zarówno swoim klientom, jak i ich audytorom, w jednolitym i spójnym formacie.

System kontroli przedstawiony przez organizację podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, pod kątem zgodności opisu oraz rzeczywistej efektywności opisanych mechanizmów kontrolnych, który następnie przedstawia ocenę systemu w dołączonej do Raportu opinii.