Misja spółki ProService Agent Transferowy

  • Budujemy trwałe więzi z klientami, pracownikami oraz udziałowcami
  • Każdego dnia chcemy być agentem pierwszego wyboru dla obecnych i potencjalnych klientów
  • Profesjonalnie świadczymy usługi, dostosowując je do potrzeb i wymagań rynku oraz klientów
  • Ludzie to nasz potencjał. Nasza firma sprzyja indywidualnemu rozwojowi tych, którzy wymagają od siebie i pracują rzetelnie
  • Poprzez wzajemny szacunek tworzymy satysfakcjonujące relacje interpersonalne
  • Podejmując nowe wyzwania, wykorzystujemy szanse rozwoju